About Adam Świerczyński

This author has not yet filled in any details.
So far has created 2 blog entries.

SUNRISE Fotowoltaika na Łódzkich Targach Energetycznych

Zobacz materiał filmowy

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe
dotyczące wyboru Wykonawcy opracowania nowego produktu w ramach projektu „Bezemisyjny układ ładowania i ochrony technicznej małych flot osobowych pojazdów elektrycznych ”, który ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”
Niniejsze zapytanie ofertowe jest upublicznione w celu udzielenia zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w […]