Pomiary instalacji elektrycznej w Zgierzu

Do wykonania pomiarów używamy nowoczesnych urządzeń pomiarowych, do sporządzania protokołów pokontrolnych używamy sprawdzonych programów komputerowych, co zwiększa czytelność i przejrzystość dokumentów.

  • pomiary rezystancji izolacji obwodów i kabli
  • pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania
  • pomiary ciągłości przewodów ochronnych
  • badania wyłączników różnicowo-prądowych
  • pomiary rezystancji uziemienia
  • pomiary natężenia oświetlenia
  • pomiary i rejestracja napięcia i prądu przemiennego, częstotliwości, mocy czynnej, biernej i pozornej oraz cosφ
  • sprawdzanie kolejności faz

Aby wykonać jakiekolwiek prace elektryczne (wymiana, montaż, kontrola), konieczne jest wykonanie dokładnych pomiarów elektrycznych. To dzięki tym parametrom możemy ocenić, czy urządzenia działają wydajnie, czy też może coś powinno budzić obawy i wymaga reakcji specjalisty. Są to także cenne informacje o tym, czy pracę wykonano prawidłowo. Pomiary instalacji elektrycznej wykona dla Ciebie Sunrise Fotowoltaika. 

Wszystkie pomiary instalacji elektrycznej wykonujemy przy użyciu nowoczesnych, profesjonalnych urządzeń pomiarowych. Są to pomoce, dzięki którym uzyskujemy wiarygodne, bardzo dokładne wyniki. Warto zresztą podkreślić, że wykonując pomiary instalacji elektrycznej, nie można sobie pozwolić nawet na niewielkie nieścisłości. Specjaliści Sunrise Fotowoltaika doskonale zdają sobie z tego sprawę, dlatego bez względu na rodzaj pomiaru dokładność pracy jest dla nas priorytetem.  

Nie zapominamy też o klientach – dbamy o to, aby wykonywane przez nas prace były transparentne i stanowiły czytelne źródło informacji. Do sporządzania protokołów pokontrolnych wykorzystujemy więc sprawdzone programy komputerowe, dzięki którym uzyskane wyniki przedstawiane są w sposób przejrzysty i zrozumiały. Tak przygotowane dokumenty przekazujemy klientom i jeśli coś wymaga dodatkowej ekspertyzy, wyjaśniamy to podczas konsultacji.  

Warto pamiętać, że nasza praca w zakresie wykonywania pomiarów elektrycznych nie ogranicza się jedynie do prezentowania wyników. Chętnie służymy pomocą i doradzamy, kiedy któryś z parametrów wskazuje na możliwy problem. Jesteśmy specjalistami instalacji elektrycznych i posiadamy wszystkie niezbędne kompetencje, aby zaproponować dalsze kroki i rozwiązania, które są konieczne lub które mogłyby zwiększyć wydajność instalacji. Możemy także zająć się problemem kompleksowo np. wymianą całej instalacji. Ponadto, zajmujemy się nie tylko montażem i pomiarami instalacji elektrycznej, ale także fotowoltaiką. Jeśli więc myślisz o inwestycji w OZE, również i w tym jesteśmy w stanie pomóc.